Etirement des méridiens

Etirement des 12 méridiens principaux 02 poumons & gros intestin